הפניה bthl_callbacks_t

הפניה bthl_callbacks_t

#include < bt_hl.h >

שדות נתונים

size_t גודל
bthl_app_reg_state_callback app_reg_state_cb
bthl_channel_state_callback channel_state_cb

תיאור מפורט

מבנה החזרת BT-HL.

הגדרה בשורה 84 בקובץ bt_hl.h .

תיעוד בשטח

הגדרה בשורה 87 בקובץ bt_hl.h .

הגדרה בשורה 88 בקובץ bt_hl.h .

size_t size

הגדר לגודל (bthl_callbacks_t)

הגדרה בשורה 86 בקובץ bt_hl.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / bt_hl.h