bthl_reg_param_t Odniesienie do struktury

bthl_reg_param_t Odniesienie do struktury

#include < bt_hl.h >

Pola danych

znak stały * Nazwa aplikacji
znak stały * nazwa_dostawcy
znak stały * nazwa_srv
znak stały * srv_desp
wew liczba_mdeps
bthl_mdep_cfg_t * mdep_cfg

szczegółowy opis

Definicja w linii 62 pliku bt_hl.h .

Dokumentacja terenowa

const char* nazwa_aplikacji

Definicja w linii 64 pliku bt_hl.h .

bthl_mdep_cfg_t * mdep_cfg

Definicja w linii 69 pliku bt_hl.h .

int liczba_mdeps

Definicja w linii 68 pliku bt_hl.h .

const char* nazwa_dostawcy

Definicja w linii 65 pliku bt_hl.h .

const char* srv_desp

Definicja w linii 67 pliku bt_hl.h .

const char* nazwa_srv

Definicja w linii 66 pliku bt_hl.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_hl.h