btmce_callbacks_t Odniesienie do struktury

btmce_callbacks_t Odniesienie do struktury

#include < bt_mce.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
btmce_remote_mas_instances_callback zdalne_mas_instancje_cb

szczegółowy opis

Definicja w linii 35 pliku bt_mce.h .

Dokumentacja terenowa

btmce_remote_mas_instances_callback Remote_mas_instances_cb

Definicja w linii 38 pliku bt_mce.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(btmce_callbacks_t)

Definicja w linii 37 pliku bt_mce.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_mce.h