Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

btmce_mas_instance_t Odniesienie do struktury

btmce_mas_instance_t Odniesienie do struktury

#include < bt_mce.h >

Pola danych

intID
intscn
intmsg_types
char *p_name

szczegółowy opis

Opis instancji MAS

Definicja w linii 23 pliku bt_mce.h .

Dokumentacja terenowa

int id

Definicja w linii 25 pliku bt_mce.h .

int msg_types

Definicja w linii 27 pliku bt_mce.h .

char * p_name

Definicja w linii 28 pliku bt_mce.h .

int scn

Definicja w linii 26 pliku bt_mce.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / bt_mce.h