btpan_interface_t Yapı Referansı

btpan_interface_t Yapı Referansı

#include < bt_pan.h >

Veri alanları

size_t boyut
bt_status_t (* init )(const btpan_callbacks_t *geri aramalar)
bt_status_t (* etkinleştir )(int local_role)
int(* get_local_role )(geçersiz)
bt_status_t (* bağlan )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int local_role, int uzak_role)
bt_status_t (* bağlantıyı kes )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
geçersiz(* temizleme )(geçersiz)

Detaylı Açıklama

bt_pan.h dosyasının 51. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

geçersiz(* temizleme)(geçersiz)

Pan arayüzünü temizleme

bt_pan.h dosyasının 81. satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlantı)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int local_role, int uzak_role)

belirtilen pan rolüne göre uzaktaki cihaza bluetooth pan bağlantısını başlatın. Sonuç durumu btpan_connection_state_callback tarafından döndürülecektir.

bt_pan.h dosyasının 72. satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlantıyı kes)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

bluetooth pan bağlantısını durdurun. Sonuç durumu btpan_connection_state_callback tarafından döndürülecektir.

bt_pan.h dosyasının 76. satırındaki tanım.

bt_status_t (* etkinleştir)(int local_role)

bt_pan.h dosyasının 63. satırındaki tanım.

int(* get_local_role)(void)

bt_pan.h dosyasının 67. satırındaki tanım.

bt_status_t (* init)(const btpan_callbacks_t *geri aramalar)

Pan arayüzünü başlatın ve btpan geri çağrılarını kaydedin

bt_pan.h dosyasının 57. satırındaki tanım.

size_t size

bu yapının boyutuna ayarlanmış

bt_pan.h dosyasının 53. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ bt_pan.h