btrc_ctrl_callbacks_t Yapı Referansı

btrc_ctrl_callbacks_t Yapı Referansı

#include < bt_rc.h >

Veri alanları

size_t boyut
btrc_passthrough_rsp_callback passthrough_rsp_cb
btrc_groupnavigation_rsp_callback groupnavigation_rsp_cb
btrc_connection_state_callback bağlantı_durumu_cb
btrc_ctrl_getrcfeatures_callback getrcfeatures_cb
btrc_ctrl_setplayerapplicationsetting_rsp_callback setplayerappsetting_rsp_cb
btrc_ctrl_playerapplicationsetting_callback playerapplicationsetting_cb
btrc_ctrl_playerapplicationsetting_changed_callback playerapplicationsetting_changed_cb
btrc_ctrl_setabsvol_cmd_callback setabsvol_cmd_cb
btrc_ctrl_registernotification_abs_vol_callback registernotification_absvol_cb
btrc_ctrl_track_changed_callback track_changed_cb
btrc_ctrl_play_position_changed_callback play_position_changed_cb
btrc_ctrl_play_status_changed_callback play_status_changed_cb

Detaylı Açıklama

BT-RC Kontrolör geri arama yapısı.

bt_rc.h dosyasının 329. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

btrc_connection_state_callback connection_state_cb

bt_rc.h dosyasının 334. satırındaki tanım.

bt_rc.h dosyasının 335. satırındaki tanım.

btrc_groupnavigation_rsp_callback groupnavigation_rsp_cb

bt_rc.h dosyasının 333. satırındaki tanım.

bt_rc.h dosyasının 332. satırındaki tanım.

bt_rc.h dosyasının 342. satırındaki tanım.

bt_rc.h dosyasının 343. satırındaki tanım.

bt_rc.h dosyasının 337. satırındaki tanım.

btrc_ctrl_playerapplicationsetting_changed_callback playerapplicationsetting_changed_cb

bt_rc.h dosyasının 338. satırındaki tanım.

bt_rc.h dosyasının 340. satırındaki tanım.

bt_rc.h dosyasının 339. satırındaki tanım.

bt_rc.h dosyasının 336. satırındaki tanım.

size_t beden

sizeof(BtRcCallbacks) olarak ayarlayın

bt_rc.h dosyasının 331. satırındaki tanım.

bt_rc.h dosyasının 341. satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/içerme/donanım/ bt_rc.h