btrc_player_app_attr_t Odniesienie do struktury

btrc_player_app_attr_t Odniesienie do struktury

#include < bt_rc.h >

Pola danych

uint8_t attr_id
uint8_t num_val
uint8_t attr_val [ BTRC_MAX_APP_ATTR_SIZE ]

szczegółowy opis

Definicja w linii 122 pliku bt_rc.h .

Dokumentacja terenowa

uint8_t attr_id

Definicja w linii 123 pliku bt_rc.h .

uint8_t attr_val[ BTRC_MAX_APP_ATTR_SIZE ]

Definicja w linii 125 pliku bt_rc.h .

uint8_t num_val

Definicja w linii 124 pliku bt_rc.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt/libhardware/include/hardware/ bt_rc.h