btrc_player_app_attr_t Informacje o strukturze

btrc_player_app_attr_t Informacje o strukturze

#include < bt_rc.h >

Pola danych

uint8_t attr_id
uint8_t liczba_wartość
uint8_t attr_val [ BTRC_MAX_APP_ATTR_SIZE ]

szczegółowy opis

Definicja w linii 122 pliku bt_rc.h .

Dokumentacja terenowa

uint8_t attr_id

Definicja w linii 123 pliku bt_rc.h .

uint8_t attr_val[ BTRC_MAX_APP_ATTR_SIZE ]

Definicja w linii 125 pliku bt_rc.h .

uint8_t wartość_liczby

Definicja w linii 124 pliku bt_rc.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_rc.h