btrc_player_app_ext_attr_t Informacje o strukturze

btrc_player_app_ext_attr_t Informacje o strukturze

#include < bt_rc.h >

Pola danych

uint8_t attr_id
uint16_t identyfikator_znaku
uint16_t str_len
uint8_t * p_str
uint8_t liczba_wartość
btrc_player_app_ext_attr_val_t ext_attr_val [ BTRC_MAX_APP_ATTR_SIZE ]

szczegółowy opis

Definicja w linii 113 pliku bt_rc.h .

Dokumentacja terenowa

uint8_t attr_id

Definicja w linii 114 pliku bt_rc.h .

uint16_t charset_id

Definicja w linii 115 pliku bt_rc.h .

Definicja w linii 119 pliku bt_rc.h .

uint8_t wartość_liczby

Definicja w linii 118 pliku bt_rc.h .

uint8_t* p_str

Definicja w linii 117 pliku bt_rc.h .

uint16_t str_len

Definicja w linii 116 pliku bt_rc.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_rc.h