btrc_player_setting_text_t Informacje o strukturze

btrc_player_setting_text_t Informacje o strukturze

#include < bt_rc.h >

Pola danych

uint8_t ID
uint8_t tekst [ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

szczegółowy opis

Definicja w linii 144 pliku bt_rc.h .

Dokumentacja terenowa

identyfikator uint8_t

Definicja w linii 145 pliku bt_rc.h .

uint8_t tekst [ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

Definicja w linii 146 pliku bt_rc.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_rc.h