btrc_player_settings_t Informacje o strukturze

btrc_player_settings_t Informacje o strukturze

#include < bt_rc.h >

Pola danych

uint8_t num_attr
uint8_t attr_ids [ BTRC_MAX_APP_SETTINGS ]
uint8_t wartości_attr [ BTRC_MAX_APP_SETTINGS ]

szczegółowy opis

Definicja w linii 100 pliku bt_rc.h .

Dokumentacja terenowa

uint8_t attr_ids [ BTRC_MAX_APP_SETTINGS ]

Definicja w linii 102 pliku bt_rc.h .

uint8_t attr_values ​​[ BTRC_MAX_APP_SETTINGS ]

Definicja w linii 103 pliku bt_rc.h .

uint8_t num_attr

Definicja w linii 101 pliku bt_rc.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_rc.h