btrc_player_settings_t Odniesienie do struktury

btrc_player_settings_t Odniesienie do struktury

#include < bt_rc.h >

Pola danych

uint8_t num_attr
uint8_t attr_ids [ BTRC_MAX_APP_SETTINGS ]
uint8_t attr_values [ BTRC_MAX_APP_SETTINGS ]

szczegółowy opis

Definicja w linii 100 pliku bt_rc.h .

Dokumentacja terenowa

uint8_t attr_ids [ BTRC_MAX_APP_SETTINGS ]

Definicja w linii 102 pliku bt_rc.h .

uint8_t attr_values ​​[ BTRC_MAX_APP_SETTINGS ]

Definicja w linii 103 pliku bt_rc.h .

uint8_t num_attr

Definicja w linii 101 pliku bt_rc.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / bt_rc.h