bufor_config_s Odniesienie do struktury

bufor_config_s Odniesienie do struktury

#include < audio_effect.h >

Pola danych

bufor_audio_t bufor
uint32_t Częstotliwość próbkowania
uint32_t kanały
dostawca_bufora_t dostawca bufora
uint8_t format
uint8_t tryb dostępu
uint16_t maska

szczegółowy opis

Definicja w linii 814 pliku audio_effect.h .

Dokumentacja terenowa

uint8_t tryb dostępu

Definicja w linii 820 pliku audio_effect.h .

Definicja w linii 815 pliku audio_effect.h .

Definicja w linii 818 pliku audio_effect.h .

kanały uint32_t

Definicja w linii 817 pliku audio_effect.h .

formacie uint8_t

Definicja w linii 819 pliku audio_effect.h .

maska ​​uint16_t

Definicja w linii 821 pliku audio_effect.h .

uint32_t częstotliwość próbkowania

Definicja w linii 816 pliku audio_effect.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: