bufor_provider_s Odniesienie do struktury

bufor_provider_s Odniesienie do struktury

#include < audio_effect.h >

Pola danych

funkcja_bufora_t pobierzBufor
funkcja_bufora_t zwolnijbufor
próżnia * ciastko

szczegółowy opis

Definicja w linii 803 pliku audio_effect.h .

Dokumentacja terenowa

unieważnij* plik cookie

Definicja w linii 806 pliku audio_effect.h .

bufor_funkcja_t getBuffer

Definicja w linii 804 pliku audio_effect.h .

bufor_funkcja_t wydanieBufora

Definicja w linii 805 pliku audio_effect.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: