camera3_device - odniesienie do struktury

camera3_device - odniesienie do struktury

#include < camera3.h >

Pola danych

hw_device_t wspólny
camera3_device_ops_t * ops
nieważne * priv

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 3088 pliku camera3.h .

Dokumentacja terenowa

common.version musi mieć wartość CAMERA_DEVICE_API_VERSION_3_0, aby zidentyfikować to urządzenie jako implementującą wersję 3.0 HAL urządzenia kamery.

Wymagania dotyczące wydajności:

Kamera otwarta (common.module-> common.methods-> open) powinna powrócić za 200 ms, a musi powrócić za 500 ms. Zamknięcie kamery (common.close) powinno powrócić za 200 ms i musi powrócić za 500 ms.

Definicja w linii 3100 pliku camera3.h .

Definicja w linii 3101 pliku camera3.h .

void * priv

Definicja w linii 3102 pliku camera3.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / camera3.h