הפניה למבנים camera3_device

הפניה למבנים camera3_device

#include < camera3.h >

שדות נתונים

hw_device_t מְשׁוּתָף
camera3_device_ops_t * אופ
בטל * פרטיות

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 3088 של קובץ camera3.h .

תיעוד בשטח

hw_device_t נפוץ

common.version חייב להיות שווה ל- CAMERA_DEVICE_API_VERSION_3_0 כדי לזהות מכשיר זה כמימוש גרסה 3.0 של מכשיר המצלמה HAL.

דרישות ביצועים:

מצלמה פתוחה (common.module-> common.methods-> open) אמורה לחזור בעוד 200 ms, והיא חייבת לחזור בעוד 500 ms. מצלמה סגורה (common.close) אמורה לחזור בעוד 200 ms, והיא חייבת לחזור בעוד 500 ms.

הגדרה בשורה 3100 של מצלמת הקבצים 3. h .

הגדרה בשורה 3101 בקובץ camera3.h .

בטל * פרטי

הגדרה בשורה 3102 של קובץ camera3.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / camera3.h