Camera3_error_msg Odniesienie do struktury

Camera3_error_msg Odniesienie do struktury

#include < camera3.h >

Pola danych

uint32_t numer_ramki
kamera3_stream_t * strumień_błędów
wew Kod błędu

szczegółowy opis

kamera3_error_msg_t:

Treść wiadomości dla CAMERA3_MSG_ERROR

Definicja w linii 1982 pliku kamera3.h .

Dokumentacja terenowa

int kod_błędu

Kod tego błędu; jedna z wartości wyliczeniowych CAMERA_MSG_ERROR.

Definicja w linii 1998 pliku kamera3.h .

kamera3_strumień_t * strumień_błędu

Wskaźnik do strumienia, w którym wystąpiła awaria. NULL, jeśli strumień nie ma zastosowania do błędu.

Definicja w linii 1993 pliku kamera3.h .

uint32_t numer_ramki

Numer ramki żądania, którego dotyczy błąd. 0, jeśli numer ramki nie ma zastosowania do błędu.

Definicja w linii 1987 pliku kamera3.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera3.h