Camera3_notify_msg Informacje o strukturze

Camera3_notify_msg Informacje o strukturze

#include < camera3.h >

Pola danych

wew typ
unia {
błąd kamery3_error_msg_t
kamera3_shutter_msg_t migawka
uint8_t ogólny [32]
} wiadomość

szczegółowy opis

kamera3_notify_msg_t:

Struktura wiadomości wysłana do kamery3_callback_ops_t.notify()

Definicja w linii 2027 pliku kamera3.h .

Dokumentacja terenowa

Treść komunikatu o błędzie. Obowiązuje, jeśli typ to CAMERA3_MSG_ERROR

Definicja w linii 2038 pliku kamera3.h .

uint8_t ogólny[32]

Ogólna treść wiadomości. Służy do zapewnienia minimalnego rozmiaru niestandardowych typów wiadomości.

Definicja w linii 2049 pliku kamera3.h .

wiadomość unijna { ... }

Treść wiadomości migawki. Obowiązuje, jeśli typ to CAMERA3_MSG_SHUTTER

Definicja w linii 2043 pliku kamera3.h .

typ int

Typ wiadomości. Jedno z typu kamery3_notify_msg_type lub rozszerzenie prywatne.

Definicja w linii 2032 pliku kamera3.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera3.h