camera3_notify_msg Odniesienie do struktury

camera3_notify_msg Odniesienie do struktury

#include < camera3.h >

Pola danych

int rodzaj
union {
błąd camera3_error_msg_t
camera3_shutter_msg_t Shutter
uint8_t ogólny [32]
} wiadomość

szczegółowy opis

camera3_notify_msg_t:

Struktura wiadomości wysłana do camera3_callback_ops_t.notify ()

Definicja w linii 2027 pliku camera3.h .

Dokumentacja terenowa

Treść komunikatu o błędzie. Obowiązuje, jeśli typ to CAMERA3_MSG_ERROR

Definicja w linii 2038 pliku camera3.h .

uint8_t ogólny [32]

Ogólna treść wiadomości. Służy do zapewnienia minimalnego rozmiaru niestandardowych typów wiadomości.

Definicja w linii 2049 pliku camera3.h .

wiadomość związku {...}

Treść komunikatu migawki. Prawidłowe, jeśli typ to CAMERA3_MSG_SHUTTER

Definicja w linii 2043 pliku camera3.h .

typ int

Typ wiadomości. Jeden z camera3_notify_msg_type lub prywatne rozszerzenie.

Definicja w linii 2032 pliku camera3.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / camera3.h