Camera3_shutter_msg Odniesienie do struktury

Camera3_shutter_msg Odniesienie do struktury

#include < camera3.h >

Pola danych

uint32_t numer_ramki
uint64_t znak czasu

szczegółowy opis

kamera3_shutter_msg_t:

Treść wiadomości dla CAMERA3_MSG_SHUTTER

Definicja w linii 2007 pliku kamera3.h .

Dokumentacja terenowa

uint32_t numer_ramki

Numer ramki żądania, w przypadku którego rozpoczęło się udostępnianie lub ponowne przetwarzanie.

Definicja w linii 2011 pliku kamera3.h .

znacznik czasu uint64_t

Sygnatura czasowa rozpoczęcia przechwytywania. W przypadku żądania ponownego przetworzenia musi to być początek przechwytywania obrazu wejściowego. Musi to być zgodne ze sygnaturą czasową rozpoczęcia ekspozycji czujnika w metadanych wyniku przechwytywania.

Definicja w linii 2018 pliku kamera3.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera3.h