Camera_device — odniesienie do struktury

Camera_device — odniesienie do struktury

#include < camera.h >

Pola danych

hw_urządzenie_t wspólny
kamera_urządzenie_ops_t * op
próżnia * prywatny

szczegółowy opis

Definicja w linii 285 pliku kamera.h .

Dokumentacja terenowa

hw_device_t wspólne

kamera_device.common.wersja musi należeć do zakresu HARDWARE_DEVICE_API_VERSION(0,0) -(1,FF). Zalecana jest CAMERA_DEVICE_API_VERSION_1_0.

Definicja w linii 291 pliku kamera.h .

Definicja w linii 292 pliku kamera.h .

nieważne* prywatne

Definicja w linii 293 pliku kamera.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera.h