הפניה למבנים camera_device

הפניה למבנים camera_device

#include < camera.h >

שדות נתונים

hw_device_t מְשׁוּתָף
camera_device_ops_t * אופ
בטל * פרטיות

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 285 של מצלמת הקובץ.

תיעוד בשטח

hw_device_t נפוץ

camera_device.common.version חייב להיות בטווח HARDWARE_DEVICE_API_VERSION (0,0) - (1, FF). מומלץ להשתמש ב- CAMERA_DEVICE_API_VERSION_1_0.

הגדרה בשורה 291 בקובץ camera.h .

הגדרה בשורה 292 של קובץ camera.h .

בטל * פרטי

הגדרה בשורה 293 של קובץ camera.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / camera.h