camera_memory - odniesienie do struktury

camera_memory - odniesienie do struktury

#include < camera.h >

Pola danych

nieważne * dane
size_t rozmiar
nieważne * uchwyt
camera_release_memory wydanie

szczegółowy opis

Definicja w linii 47 pliku camera.h .

Dokumentacja terenowa

void * data

Definicja w linii 48 pliku camera.h .

void * uchwyt

Definicja w linii 50 pliku camera.h .

Definicja w linii 51 pliku camera.h .

rozmiar_t rozmiar

Definicja w linii 49 pliku camera.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / camera.h