Odniesienie do struktury Camera_memory

Odniesienie do struktury Camera_memory

#include < camera.h >

Pola danych

próżnia * dane
rozmiar_t rozmiar
próżnia * uchwyt
pamięć_wydania_kamery uwolnienie

szczegółowy opis

Definicja w linii 47 pliku kamera.h .

Dokumentacja terenowa

nieważne* dane

Definicja w linii 48 pliku kamera.h .

pusty* uchwyt

Definicja w linii 50 pliku kamera.h .

Definicja w linii 51 pliku kamera.h .

rozmiar_t rozmiar

Definicja w linii 49 pliku kamera.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera.h