הפניה מבנה cec_message

הפניה מבנה cec_message

#include < hdmi_cec.h >

שדות נתונים

כתובת cec_logical_t יוֹזֵם
כתובת cec_logical_t יַעַד
size_t אורך
שריפה לא חתומה גוף [ CEC_MESSAGE_BODY_MAX_LENGTH ]

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 232 בקובץ hdmi_cec.h .

תיעוד בשטח

גוף חתול לא חתום [ CEC_MESSAGE_BODY_MAX_LENGTH ]

הגדרה בשורה 241 בקובץ hdmi_cec.h .

הגדרה בשורה 237 בקובץ hdmi_cec.h .

הגדרה בשורה 234 בקובץ hdmi_cec.h .

גודל_אורך

הגדרה בשורה 240 של הקובץ hdmi_cec.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / hdmi_cec.h