channel_config_s Informacje o strukturze

channel_config_s Informacje o strukturze

#include < audio_effect.h >

Pola danych

audio_channel_mask_t główne_kanały
audio_channel_mask_t kanały_aux

szczegółowy opis

Definicja w linii 841 pliku audio_effect.h .

Dokumentacja terenowa

audio_channel_mask_t aux_channels

Definicja w linii 843 pliku audio_effect.h .

audio_channel_mask_t główne_kanały

Definicja w linii 842 pliku audio_effect.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: