Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

connected_sensor_t Struct Reference

connected_sensor_t Struct Reference

#include < context_hub.h >

Data Fields

uint32_t  sensor_id
 
union {
   struct
physical_sensor_description_t     physical_sensor
 
}; 
 

Detailed Description

Definition at line 202 of file context_hub.h .

Field Documentation

union { ... }
struct physical_sensor_description_t physical_sensor

Definition at line 207 of file context_hub.h .

uint32_t sensor_id

Definition at line 203 of file context_hub.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: