Consumerir_freq_range Odniesienie do struktury

Consumerir_freq_range Odniesienie do struktury

#include < consumerir.h >

Pola danych

intmin
intmax

szczegółowy opis

Definicja w linii 29 pliku consumerir.h .

Dokumentacja terenowa

int max

Definicja w linii 31 pliku consumerir.h .

int min

Definicja w linii 30 pliku consumerir.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: