Konsumentir_module Odniesienie do struktury

Konsumentir_module Odniesienie do struktury

#include < consumerir.h >

Pola danych

struktura hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Definicja w linii 34 pliku Consumerir.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_module_t wspólna

Typowe metody konsumenckiego modułu IR. Musi to być pierwszy element Consumerir_module , ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować hw_module_t na wskaźnik Consumerir_module w kontekstach, w których wiadomo, że hw_module_t odwołuje się do Consumerir_module .

Definicja w linii 41 pliku Consumerir.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: