Consumerir_module Struct Referansı

tüketiciir_module Yapı Referansı

#include < consumerir.h >

Veri alanları

struct hw_module_t Yaygın

Detaylı Açıklama

Consumerir.h dosyasının 34. satırındaki tanım.

Saha Belgeleri

struct hw_module_t common

Tüketici IR modülünün ortak yöntemleri. Bu yapının kullanıcıları, hw_module_t'nin bir tüketici_modülüne başvurduğu bilindiği bağlamlarda, bir hw_module_t'yi tüketici_module göstericisine atacağından , bu, tüketiciir_modülünün ilk üyesi olmalıdır .

Consumerir.h dosyasının 41. satırındaki tanım.


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım / libhardware / include / donanım / tüketici.h