cpu_usage_t Odniesienie do struktury

cpu_usage_t Odniesienie do struktury

#include < thermal.h >

Pola danych

znak stały * nazwa
uint64_t aktywny
uint64_t całkowity
bool jest online

szczegółowy opis

Definicja w linii 110 pliku Thermal.h .

Dokumentacja terenowa

uint64_t aktywny

Czas aktywności od ostatniego uruchomienia w ms.

Definicja w linii 120 pliku Thermal.h .

bool jest_online

Ma wartość true, gdy rdzeń jest w trybie online. Jeśli rdzeń jest offline, wszyscy pozostali członkowie z wyjątkiem |imie| należy zignorować.

Definicja w linii 131 pliku Thermal.h .

const char* nazwa

Nazwa tego procesora. Wszystkie procesory muszą mieć inną „nazwę”.

Definicja w linii 115 pliku Thermal.h .

uint64_t łącznie

Całkowity czas od ostatniego uruchomienia w ms.

Definicja w linii 125 pliku Thermal.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ thermal.h