Effect_config_s Odniesienie do struktury

Effect_config_s Odniesienie do struktury

#include < audio_effect.h >

Pola danych

bufor_config_t wejścieCfg
bufor_config_t wyjścieCfg

szczegółowy opis

Definicja w linii 862 pliku audio_effect.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 863 pliku audio_effect.h .

bufor_config_t wyjścieCfg

Definicja w linii 864 pliku audio_effect.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: