Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

effect_config_s Odniesienie do struktury

effect_config_s Odniesienie do struktury

#include < audio_effect.h >

Pola danych

buffer_config_t inputCfg
buffer_config_t wynikCfg

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 862 pliku audio_effect.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w wierszu 863 pliku audio_effect.h .

buffer_config_t outputCfg

Definicja w wierszu 864 pliku audio_effect.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: