Effect_descriptor_s Odniesienie do struktury

Effect_descriptor_s Odniesienie do struktury

#include < audio_effect.h >

Pola danych

efekt_uuid_t typ
efekt_uuid_t uuid
uint32_t wersja api
uint32_t flagi
uint16_t obciążenie procesora
uint16_t zużycie pamięci
zwęglać nazwa [ EFFECT_STRING_LEN_MAX ]
zwęglać realizator [ EFFECT_STRING_LEN_MAX ]

szczegółowy opis

Definicja w linii 70 pliku audio_effect.h .

Dokumentacja terenowa

uint32_t wersja API

Definicja w linii 73 pliku audio_effect.h .

uint16_t obciążenie procesora

Definicja w linii 75 pliku audio_effect.h .

flagi uint32_t

Definicja w linii 74 pliku audio_effect.h .

implementator znaków [ EFFECT_STRING_LEN_MAX ]

Definicja w linii 78 pliku audio_effect.h .

użycie pamięci uint16_t

Definicja w linii 76 pliku audio_effect.h .

nazwa znaku [ EFFECT_STRING_LEN_MAX ]

Definicja w linii 77 pliku audio_effect.h .

Definicja w linii 71 pliku audio_effect.h .

Definicja w linii 72 pliku audio_effect.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: