Effect_interface_s Odniesienie do struktury

Effect_interface_s Odniesienie do struktury

#include < audio_effect.h >

Pola danych

int32_t(* proces )( efekt_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)
int32_t(* polecenie )( efekt_handle_t self, uint32_t cmdCode, uint32_t cmdSize, void *pCmdData, uint32_t *replySize, void *pReplyData)
int32_t(* get_descriptor )( efekt_handle_t self, efekt_descriptor_t *pDescriptor)
int32_t(* proces_odwrotny )( efekt_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

szczegółowy opis

Definicja w linii 286 pliku audio_effect.h .

Dokumentacja terenowa

int32_t(* polecenie)( efekt_handle_t self, uint32_t cmdCode, uint32_t cmdSize, void *pCmdData, uint32_t *replySize, void *pReplyData)

Definicja w linii 356 pliku audio_effect.h .

int32_t(* get_descriptor)( efekt_handle_t self, efekt_descriptor_t *pDescriptor)

Definicja w linii 381 pliku audio_effect.h .

int32_t(* proces)( efekt_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

Definicja w linii 322 pliku audio_effect.h .

int32_t(* proces_rewers)( efekt_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

Definicja w linii 411 pliku audio_effect.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: