Effect_interface_s Odniesienie do struktury

Effect_interface_s Odniesienie do struktury

#include < audio_effect.h >

Pola danych

int32_t(* proces )( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)
int32_t(* polecenie )( effect_handle_t self, uint32_t cmdCode, uint32_t cmdSize, void *pCmdData, uint32_t *replySize, void *pReplyData)
int32_t(* get_descriptor )( effect_handle_t self, effect_descriptor_t *pDescriptor)
int32_t(* process_reverse )( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 286 pliku audio_effect.h .

Dokumentacja terenowa

int32_t(* polecenie)( effect_handle_t self, uint32_t cmdCode, uint32_t cmdSize, void *pCmdData, uint32_t *replySize, void *pReplyData)

Definicja w linii 356 pliku audio_effect.h .

int32_t(* get_descriptor)( effect_handle_t self, effect_descriptor_t *pDescriptor)

Definicja w wierszu 381 pliku audio_effect.h .

int32_t(* proces)( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

Definicja w wierszu 322 pliku audio_effect.h .

int32_t(* process_reverse)( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

Definicja w wierszu 411 pliku audio_effect.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: