Effect_offload_param_s Odniesienie do struktury

Effect_offload_param_s Odniesienie do struktury

#include < audio_effect.h >

Pola danych

bool jestWyładowanie
wew ioHandle

szczegółowy opis

Definicja w linii 900 pliku audio_effect.h .

Dokumentacja terenowa

w ioHandle

Definicja w linii 902 pliku audio_effect.h .

bool to Offload

Definicja w linii 901 pliku audio_effect.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: