Effect_param_s Odniesienie do struktury

Effect_param_s Odniesienie do struktury

#include < audio_effect.h >

Pola danych

int32_t status
uint32_t prozmiar
uint32_t vsrozmiar
zwęglać dane []

szczegółowy opis

Definicja w linii 892 pliku audio_effect.h .

Dokumentacja terenowa

dane znakowe[]

Definicja w linii 896 pliku audio_effect.h .

uint32_t rozmiar ps

Definicja w linii 894 pliku audio_effect.h .

stan int32_t

Definicja w linii 893 pliku audio_effect.h .

uint32_t vssize

Definicja w linii 895 pliku audio_effect.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: