effect_uuid_s Odniesienie do struktury

effect_uuid_s Odniesienie do struktury

#include < audio_effect.h >

Pola danych

uint32_t czas niski
uint16_t czas Mid
uint16_t timeHiAndVersion
uint16_t zegarSeq
uint8_t węzeł [6]

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 49 pliku audio_effect.h .

Dokumentacja terenowa

uint16_t clockSeq

Definicja w wierszu 53 pliku audio_effect.h .

węzeł uint8_t[6]

Definicja w linii 54. pliku audio_effect.h .

uint16_t timeHiAndVersion

Definicja w wierszu 52 pliku audio_effect.h .

uint32_t timeNiski

Definicja w wierszu 50 pliku audio_effect.h .

uint16_t timeMid

Definicja w wierszu 51 pliku audio_effect.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: