Odcisk palca_nabytego — odniesienie do struktury

Odcisk palca_nabytego — odniesienie do struktury

#include < fingerprint.h >

Pola danych

odcisk palca_nabyty_info_t nabyte_informacje

szczegółowy opis

Definicja w linii 96 pliku odcisk palca.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 97 pliku odcisk palca.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: