טביעות אצבע_נרכשות מבנה הפניה

טביעות אצבע_נרכשות מבנה הפניה

#include < fingerprint.h >

שדות נתונים

טביעת אצבע_נרכשת_מידע_ט נרכש_מידע

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 96 בטביעת האצבע של הקובץ.

תיעוד בשטח

טביעת אצבע_נרכשת_מידע_נרכש_מידע

הגדרה בשורה 97 בטביעת האצבע של הקובץ.


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: