Odcisk palca_authenticated Odniesienie do struktury

Odcisk palca_authenticated Odniesienie do struktury

#include < fingerprint.h >

Pola danych

odcisk palca_palec_id_t palec
hw_auth_token_t kapelusz

szczegółowy opis

Definicja w linii 100 pliku odcisk palca.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 101 pliku odcisk palca.h .

Definicja w linii 102 pliku odcisk palca.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: