טביעת אצבע_אימות מבנה מבנה

טביעת אצבע_אימות מבנה מבנה

#include < fingerprint.h >

שדות נתונים

טביעת אצבע_אצבע_יד אֶצבַּע
hw_auth_token_t כּוֹבַע

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 100 של טביעת האצבע של הקובץ.

תיעוד בשטח

הגדרה בשורה 101 של טביעת האצבע של הקובץ.

הגדרה בשורה 102 בטביעת האצבע של הקובץ.


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: