fingerprint_enroll Odniesienie do struktury

fingerprint_enroll Odniesienie do struktury

#include < fingerprint.h >

Pola danych

fingerprint_finger_id_t palec
uint32_t sample_remaining
uint64_t msg

szczegółowy opis

Definicja w linii 79 pliku fingerprint.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 80 pliku fingerprint.h .

uint64_t msg

Definicja w linii 84 pliku fingerprint.h .

uint32_t samples_remaining

Definicja w linii 83 pliku fingerprint.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: