Odcisk palca_enroll Odniesienie do struktury

Odcisk palca_enroll Odniesienie do struktury

#include < fingerprint.h >

Pola danych

odcisk palca_palec_id_t palec
uint32_t próbki_pozostałe
uint64_t wiadomość

szczegółowy opis

Definicja w linii 79 pliku odcisk palca.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 80 pliku odcisk palca.h .

wiadomość uint64_t

Definicja w linii 84 pliku odcisk palca.h .

uint32_t próbki_pozostałe

Definicja w linii 83 pliku odcisk palca.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: