Odcisk palca_enumerated Odniesienie do struktury

Odcisk palca_enumerated Odniesienie do struktury

#include < fingerprint.h >

Pola danych

odcisk palca_palec_id_t palec
uint32_t pozostałe_szablony

szczegółowy opis

Definicja w linii 87 pliku odcisk palca.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 88 pliku odcisk palca.h .

uint32_t pozostałe_szablony

Definicja w linii 89 pliku odcisk palca.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: