טביעת אצבע_מניין התייחסות מבנה

טביעת אצבע_מניין התייחסות מבנה

#include < fingerprint.h >

שדות נתונים

טביעת אצבע_אצבע_ידאֶצבַּע
uint32_tתבניות שנותרו

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 87 בטביעת האצבע של הקובץ.

תיעוד בשטח

הגדרה בשורה 88 בטביעת האצבע של הקובץ.

uint32_t תבניות שנותרו

הגדרה בשורה 89 בטביעת האצבע של הקובץ.


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: