Odcisk palca_module Odniesienie do struktury

Odcisk palca_module Odniesienie do struktury

#include < fingerprint.h >

Pola danych

struktura hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Definicja w linii 257 pliku odcisk palca.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_module_t wspólna

Typowe metody modułu linii papilarnych. Musi to być pierwszy element modułu odcisków palców , ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować wskaźnik hw_module_t na wskaźnik odcisków palców w kontekstach, w których wiadomo, że hw_module_t odwołuje się do modułu odcisków palców .

Definicja w linii 264 pliku odcisk palca.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: