Odcisk palca_msg Odniesienie do struktury

Odcisk palca_msg Odniesienie do struktury

#include < fingerprint.h >

Pola danych

odcisk palca_msg_type_t typ
unia {
błąd linii papilarnych_error_t
odcisk palca_enroll_t zarejestruj się
odcisk palca_enumerated_t wyliczony
odcisk palca_removed_t usunięty
pobrano odcisk palca_nabyty_t
odcisk palca_authenticated_t uwierzytelniony
} dane

szczegółowy opis

Definicja w linii 105 pliku odcisk palca.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 112 pliku odcisk palca.h .

Definicja w linii 113 pliku odcisk palca.h .

dane unii { ... }
odcisk palca_enroll_t zarejestruj się

Definicja w linii 109 pliku odcisk palca.h .

Definicja w linii 110 pliku odcisk palca.h .

Definicja w linii 108 pliku odcisk palca.h .

odcisk palca_removed_t usunięty

Definicja w linii 111 pliku odcisk palca.h .

Definicja w linii 106 pliku odcisk palca.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: