odcisk palca_removed Odniesienie do struktury

odcisk palca_removed Odniesienie do struktury

#include < fingerprint.h >

Pola danych

odcisk palca_palec_id_t palec

szczegółowy opis

Definicja w linii 92 pliku odcisk palca.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 93 pliku odcisk palca.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: