fingerprint_removed Struct Reference

fingerprint_removed Struct Reference

#include < fingerprint.h >

Pola danych

fingerprint_finger_id_t palec

szczegółowy opis

Definicja w linii 92 pliku fingerprint.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 93 pliku fingerprint.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: