Odniesienie do struktury gatekeeper_module

Odniesienie do struktury gatekeeper_module

#include < gatekeeper.h >

Pola danych

hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Definicja w linii 32 pliku gatekeeper.h .

Dokumentacja terenowa

hw_module_t wspólny

Typowe metody modułu gatekeepera. Musi to być pierwszy element gatekeeper_module , ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować hw_module_t na wskaźnik gatekeeper_module w odpowiednim kontekście.

Definicja w linii 38 pliku gatekeeper.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: