gps_device_t Odniesienie do struktury

gps_device_t Odniesienie do struktury

#include < gps.h >

Pola danych

struktura hw_device_t wspólny
stały interfejs GPS *(* get_gps_interface )(struct gps_device_t *dev)

szczegółowy opis

Definicja w linii 1118 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_device_t wspólna

Definicja w linii 1119 pliku gps.h .

const Interfejs Gps *(* get_gps_interface)(struct gps_device_t *dev)

Ustaw dostarczone światła na podane wartości.

Zwraca: 0 w przypadku powodzenia, kod błędu w przypadku niepowodzenia.

Definicja w linii 1126 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h