gralloc_module_t Odniesienie do struktury

gralloc_module_t Odniesienie do struktury

#include < gralloc.h >

Pola danych

struktura hw_module_t wspólny
int(* RegisterBuffer )(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt bufora_handle_t)
int(* wyrejestrujBufor )(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt bufora_handle_t)
int(* lock )(struct gralloc_module_t const *module, bufor_handle_t uchwyt, int użycie, int l, int t, int w, int h, void **vaddr)
int(* odblokuj )(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt bufora_handle_t)
int(* wykonaj )(struct gralloc_module_t const *module, operacja int,...)
int(* lock_ycbcr )(struct gralloc_module_t const *module, bufor_handle_t uchwyt, int użycie, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr)
int(* lockAsync )(struct gralloc_module_t const *module, bufor_handle_t uchwyt, int użycie, int l, int t, int w, int h, void **vaddr, int ogrodzeniaFd)
int(* unlockAsync )(struct gralloc_module_t const *module, bufor_handle_t uchwyt, int *fenceFd)
int(* lockAsync_ycbcr )(struct gralloc_module_t const *module, bufor_handle_t uchwyt, int użycie, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr, int ogrodzeniaFd)
próżnia * zarezerwowany_proc [3]

szczegółowy opis

Każdy moduł sprzętowy musi mieć strukturę danych o nazwie HAL_MODULE_INFO_SYM, a pola tej struktury danych muszą zaczynać się od hw_module_t , po którym następują informacje specyficzne dla modułu.

Definicja w linii 155 pliku gralloc.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_module_t wspólna

Definicja w linii 156 pliku gralloc.h .

int(* lock)(struct gralloc_module_t const *module, bufor_handle_t uchwyt, int użycie, int l, int t, int w, int h, void **vaddr)

Definicja w linii 226 pliku gralloc.h .

int(* lock_ycbcr)(struct gralloc_module_t const *module, bufor_handle_t uchwyt, int użycie, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr)

Definicja w linii 265 pliku gralloc.h .

int(* lockAsync)(struct gralloc_module_t const *module, bufor_handle_t uchwyt, int użycie, int l, int t, int w, int h, void **vaddr, int ogrodzeniaFd)

Definicja w linii 280 pliku gralloc.h .

int(* lockAsync_ycbcr)(struct gralloc_module_t const *module, bufor_handle_t uchwyt, int użycie, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr, int ogrodzeniaFd)

Definicja w linii 310 pliku gralloc.h .

int(* perform)(struct gralloc_module_t const *moduł, operacja int,...)

Definicja w linii 242 pliku gralloc.h .

int(* RegisterBuffer)(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt bufora_handle_t)

Definicja w linii 173 pliku gralloc.h .

nieważne* zarezerwowane_proc[3]

Definicja w linii 316 pliku gralloc.h .

int(* odblokowanie)(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt bufora_handle_t)

Definicja w linii 237 pliku gralloc.h .

int(* unlockAsync)(struct gralloc_module_t const *module, uchwyt bufora_handle_t, int *fenceFd)

Definicja w linii 296 pliku gralloc.h .

int(* unregisterBuffer)(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt bufora_handle_t)

Definicja w linii 188 pliku gralloc.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gralloc.h