hdmi_cec_device Yapı Referansı

hdmi_cec_device Yapı Referansı

#include < hdmi_cec.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
int(* add_lojik_adres )(const struct hdmi_cec_device *dev, cec_lojik_address_t addr)
geçersiz(* clear_lojik_address )(const struct hdmi_cec_device *dev)
int(* get_physical_address )(const struct hdmi_cec_device *dev, uint16_t *addr)
int(* send_message )(const struct hdmi_cec_device *dev, const cec_message_t *)
geçersiz(* Register_event_callback )(const struct hdmi_cec_device *dev, event_callback_t geri çağırma, void *arg)
geçersiz(* get_version )(const struct hdmi_cec_device *dev, int *version)
geçersiz(* get_vendor_id )(const struct hdmi_cec_device *dev, uint32_t *vendor_id)
geçersiz(* get_port_info )(const struct hdmi_cec_device *dev, struct hdmi_port_info *list[], int *toplam)
geçersiz(* set_option )(const struct hdmi_cec_device *dev, int bayrağı, int değeri)
geçersiz(* set_audio_return_channel )(const struct hdmi_cec_device *dev, int port_id, int flag)
int(* is_connected )(const struct hdmi_cec_device *dev, int port_id)
geçersiz * ayrılmış [16-11]

Detaylı Açıklama

hdmi_cec.h dosyasının 299. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int(* add_lojik_adres)(const struct hdmi_cec_device *dev, cec_lojik_address_t addr)

hdmi_cec.h dosyasının 319. satırındaki tanım.

void(* clear_lojik_address)(const struct hdmi_cec_device *dev)

hdmi_cec.h dosyasının 328. satırındaki tanım.

hw_device_t ortak yapısı

HDMI CEC cihazının ortak yöntemleri. Bu yapının kullanıcıları, hw_device_t'nin bir hdmi_cec_device referansına başvurduğu bilinen bağlamlarda hdmi_cec_device işaretçisine bir hw_device_t aktaracağından, bu, hdmi_cec_device'nin ilk üyesi olmalıdır .

hdmi_cec.h dosyasının 305. satırındaki tanım.

int(* get_physical_address)(const struct hdmi_cec_device *dev, uint16_t *addr)

hdmi_cec.h dosyasının 341. satırındaki tanım.

void(* get_port_info)(const struct hdmi_cec_device *dev, struct hdmi_port_info *list[], int *toplam)

hdmi_cec.h dosyasının 385. satırındaki tanım.

void(* get_vendor_id)(const struct hdmi_cec_device *dev, uint32_t *vendor_id)

hdmi_cec.h dosyasının 378. satırındaki tanım.

void(* get_version)(const struct hdmi_cec_device *dev, int *version)

hdmi_cec.h dosyasının 371. satırındaki tanım.

int(* is_connected)(const struct hdmi_cec_device *dev, int port_id)

hdmi_cec.h dosyasının 409. satırındaki tanım.

void(* Register_event_callback)(const struct hdmi_cec_device *dev, event_callback_t geri çağırma, void *arg)

hdmi_cec.h dosyasının 365. satırındaki tanım.

geçersiz* ayrılmış[16-11]

hdmi_cec.h dosyasının 412. satırındaki tanım.

int(* send_message)(const struct hdmi_cec_device *dev, const cec_message_t *)

hdmi_cec.h dosyasının 356. satırındaki tanım.

void(* set_audio_return_channel)(const struct hdmi_cec_device *dev, int port_id, int flag)

hdmi_cec.h dosyasının 402. satırındaki tanım.

void(* set_option)(const struct hdmi_cec_device *dev, int flag, int değer)

hdmi_cec.h dosyasının 393. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ hdmi_cec.h